«احمد مازنی»، نماینده مجلس دهم، در رابطه با طرح مجلس مبنی بر خروج از برجام به خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: من عقیده دارم مجلس این حق را دارد که بر همه مسائل کشور ورود کند. این مداخله در مورد مسائلی که به منافع ملی و امنیت ملی کشور مربوط است، متناسب با اهمیت موضوع باید با رعایت اصولی همراه شود.

او تاکید کرد: یکی از این اصول، دقت در مباحث امنیت ملی و منافع کلان ملی است. در موضوعاتی که به روابط بین الملل مربوط است از جمله در مواردی که به برجام و پروتکل الحاقی مرتبط است، نظر شورای امنیت ملی اهمیت دارد. نکته دیگر این است که با موضوعاتی از این دست، برخورد جناحی و سیاسی صورت نگیرد. این مساله ملی است و به همه مردم مربوط است و قاعدتا باید، صدایی واحد از ایران به گوش برسد و نتیجه گیری ها با هماهنگی نهادهای تاثیر گذار، انجام بگیرد

احمد مازنی تصریح کرد: مشخص است که مجلس چنین مواردی را رعایت نکرد و طرح نظر شورای نگهبان را گرفت و تصویب شد. مجلس یازدعم در اقدامات اخیر منافع ملی را در نظر نگرفت، طبق قانون دولت موظف به اجرای این طرح است در چنین شرایطی دولت باید از این مصوبه به نحوی استفاده کند که آمریکایی ها را در مسیر امتیاز دهی، قرار دهد. 3

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: