به گزارش برنا، «عادل عبدالمهدی»، نخست وزیر پیشین عراق، در گفت وگویی مطبوعاتی تصریح کرد: "شهید سلیمانی خط قرمزی بود که آمریکا از آن عبور کرد و ترور الهمندس عبور از همه خطوط قرمز بود".

وی منافع عراق را در داشتن روابط خوب با کشورهای همجوار و جامعه بین المللی و نیز موضع متوازن این کشور در روابط با دیگران دانست و درباره اعمال تحریم علیه ایران گفت: وقتی ما با تحریم ها علیه ایران همراهی نمی کنیم برای این است که اصل تحریم ها، اساسا یک اصل اشتباه است. (اعمال) آن در گذشته به عراق آسیب زد و آن را ویران کرد و درحال حاضر نیز به زیان منافع این کشور است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: