به گزارش برنا، به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محسن عسکری اظهار کرد: بر اساس گزارش انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان در مورد شکایت یکی از همشهریان از یکی از ادارات دولتی و تشکیل پرونده‌ای در این راستا، موضوع در یکی از شعب بدوی رسیدگی و رای صادر شد، اما با اعتراض متخلف، پرونده مجددا در شعبه تجدید نظر رسیدگی شد.

مدیرکل روابط عمومی سازمان تعزیرات افزود: شعبه تجدید نظر تعزیرات حکومتی کرمانشاه ضمن تائید غیر مجاز بودن اخذ حق الزحمه خدمات ارائه شده، رای شعبه بدوی را تایید و متخلف را به پرداخت ۴۷ میلیارد و ۱۲۶ میلیون ریال در حق صندوق دولت و جبران خسارت متضررین به مبلغ ۲۳ میلیارد و ۵۶۳ میلیون ریال و مبلغ ۲‌ میلیارد و ۳۵۶ میلیون ریال در حق انجمن حمایت از حقوق مصرف کنندگان محکوم کرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: