به گزارش برنا ، حسن روحانی رئیس جمهور در نشست خبری با خبرنگاران داخلی و خارجی در بخشی از سخنانش در پاسخ به سوالی اشاره کرد: من درباره فروش 2 میلیون و 300 هزار بشکه نفت تحلیلی حرف نمی زنم. من می گویم 2300 هزار بشکه نفت می فروشیم. اینکه ما برای دولت بعد مشکل درست کردیم این تفکر را در ذهن پاک کنیم. من از ابتدای نهضت در نظام بودم این طور نیست که 8 سال بیایم و بعد بروم مدام مصاحبه کنم! پس از انقلاب، همیشه مسئول بودم. برای من نظام و کشور مطرح است. 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: