به گزارش برنا، در ابتدای این جلسه دادگاه قاضی خطاب به متهم پوری حسینی گفت: در خصوص اتهامات مربوط به شرکت کشت وصنعت مغان اگر دفاعیاتی دارید، بیان کنید.

متهم پوری حسینی گفت: دفاعیات را به صورت مکتوب تقدیم خواهم کرد.

این متهم در عین حال ادامه داد: در مزایده اگر نفر اول امتناع یا استنکاف کند سازمان خصوصی سازی می‌تواند به نفر دوم و به نفر سوم بدهد.

متهم پوری حسینی درباره شیرین عسل نیز، گفت: بعد از استعلامات متوجه شدیم که شیرین عسل ۱۲۴ میلیارد تومان سررسید پرداخت نشده به بانک ملت دارد، اما آن‌ها یک نامه از بانک آوردند که هیچگونه بدهی ندارند و اعتبارسنجی انجام شد و معامله را انجام دادیم.

قاضی خطاب به متهم گفت: مطابق صورت‌های مالی، شرکت کشت و صنعت دشت مغان از سال ۹۰ تا ۹۴ سودده بوده است و با شروع فرآیند واگذاری زیان ده می‌شود، درباره این موضوع توضیح دهید و اینکه باید این واگذاری از طریق بورس انجام می‌گرفته است.

متهم پوری حسینی گفت: این نگرانی وجود داشت که شرکت کشت و صنعت مغان وقتی به بورس برود قیمت آن کم شود. 

وکیل متهم در ادامه گفت: موکل بنده حتی به کارشناس‌ها توصیه‌ای نداشته است و روند قیمت گذاری بر اساس کارشناسی‌ها و بر اساس تخصص انجام شده است. اگر کارشناس گزارش خلاف واقع بدهد خود باید پاسخگو باشد.

وکیل متهم پوری حسینی گفت: تمام اقدامات انجام شده در این واگذاری‌ها بر اساس قانون و ظرف مهلت قانونی انجام شده است.

در ادامه این جلسه دادگاه نماینده دادستان درباره شیرین عسل که ۱۲۴ میلیارد تومان بدهی داشته است، اما نامه از بانک آورده و آن را استمهال کرده است، گفت: این واقعیت که ۱۲۴ میلیارد تومان بدهی داشته است را نمی‌توان در نظر نگرفت حتی اگر بانک نامه داده باشد باید توان مالی شخص و اهلیت او را در نظر می‌گرفتند تازه شواهد و مدارکی وجود دارد که نشان می‌دهد شیرین عسل در ۴ توافق بدعهدی داشته است.

وی افزود: در خصوص امتناع و استنکاف خریدار اول شرکت کشت و صنعت مغان باید بگویم نه امتناع بوده است نه استنکاف.

در بخش دیگری از این جلسه دادگاه، متهم پوری حسینی توضیحاتی درباره واگذاری شرکت ایریتک و مدعی شد این واگذاری بر اساس قانون بوده است.

قاضی خطاب به متهم گفت: خود شما گفته اید که مدیران عامل شرکت‌ها برای واگذاری آن را زیان ده می‌کرده‌اند. دراین باره توضیح دهید.

متهم پاسخ داد: نکاتی که از من نقل شده است گاهاً پس و پیش بوده است.

در پایان این جلسه دادگاه قاضی با ختم این جلسه رسیدگی، عنوان کرد که زمان جلسه بعدی متعاقبا اعلام می‌شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: