به گزارش برنا،  شهردار کلمبوس با محکوم‌کردن این جنایت، گفت هیچ‌یک از مأموران حاضر در صحنه بعد از تیراندازی، حاضر به کمک به «آندری هیل» نشدند و در نهایت او بر اثر شدت جراحات جان خود را از دست داد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: