به گزارش برنا، این قطار در ۴ دسامبر (۱۴ آذر ۱۳۹۹) از استانبول حرکت کرد و مسافت هشت هزار و ۶۹۳ کیلومتر (بیش از ۵۴۰۰ مایل) را در سراسر ترکیه، گرجستان، آذربایجان، دریای خزر و قزاقستان طی کرد تا به "شی آن" مرکز استان شانشی در مرکز چین برسد.

این قطار بیش از ۲۳۰۰ کیلومتر در ترکیه، ۲۲۰ کیلومتر در گرجستان ، ۴۳۰ کیلومتر در آذربایجان، ۴۲۰ کیلومتر در دریای خزر  ۳۲۰۰ کیلومتر در قزاقستان و ۲۱۰۰ کیلومتر در چین طی کرده است تا به "شی ان" رسیده است.

محموله این قطار یک هزار و ۳۸۸ یخچال و فریزر بود.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: