به گزارش برنا، سنای آرژانتین روز چهارشنبه با ۳۸ رای طرح سقط جنین برای زنان که مورد حمایت آلبرتو فرناندز رییس جمهوری آرژانتین بود را به تصویب رساند.

بسیاری از حامیان و مخالفان سقط جنین به هنگام مباحثه پارلمان برای تصمیم گیری در خصوص این طرح بیرون پارلمان به انتظار رای نهایی ایستاده بودند که در نهایت با قانونی اعلام شدن این طرح موج شادی در میان طرفداران سقط جنین شکل گرفت.

موضوع سقط جنین در آرژانتین به شدت حساس است چرا که مردم این کشور کاتولیک‌های بسیار مذهبی هستند و البته پاپ فرانسیس رهبر کاتولیک‌های جهان نیز خود یک آرژانتینی است که بارها مخالفت کلیسا با سقط جنین را اعلام کرده و حتی آن را گناهی نابخشودنی معرفی کرده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: