به گزارش برنا،حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهور در توضیح ضرورت تقدیم لایحه فوق گفت: نظر به عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمان بین المللی کار و با توجه به لزوم به روز رسانی متن اساسنامه سازمان یاد شده بر مبنای اصلاحات صورت گرفته در هفتاد و دومین فراهمایی عمومی سازمان بین المللی کار، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

سازمان بین المللی کار متعاقب انتقادات صورت گرفته در خصوص ترکیب هیات مدیره، به منظور عادلانه‌تر کردن ترکیب آن، نحوه انتخاب مدیر کل، قوانین اصلاح اساسنامه و نحوه رای گیری در کنفرانس، موادی از اساسنامه را در سال ۱۹۸۶ اصلاح و تصویب کرده‌است.

اصلاحیه مذکور برای الحاق به کشورهای عضو پیشنهاد شده است که تا کنون ۱۰۹ کشور الحاق خود را اعلام کرده‌اند.

ارسال لایحه "تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت در معادن ۱۹۹۵ (۱۳۷۴) (شماره ۱۷۶)" به مجلس شورای اسلامی

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهورگفت: با عنایت به ضرورت تضمین حق کارگران نسبت به اطلاع رسانی، آموزش و مشاوره در خصوص مخاطرات اشتغال در صنعت معدن و مشارکت موثر آنان در اجرای اقدامات ایمنی و بهداشتی به منظور پیشگیری از آسیب ها و بیماری های ناشی از این صنعت، لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

با توجه به نیاز کارگرانی که در صنعت معدن مشغول کار می‌باشند نسبت به اقدامات ایمنی و بهداشتی و اطلاع از اتفاقات و خطراتی که ممکن است با آن رو به رو گردند و همچنین خساراتی که در اثر بهره برداری از معادن به محیط زیست ممکن است وارد شود، تصویب این مقاوله نامه ضروری است. 

ارسال لایحه "تصویب مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی ۱۹۸۱ (۱۳۶۰) (شماره ۱۵۵) و پروتکل ۲۰۰۲ (شماره ۱۳۸۱) مقاوله نامه ایمنی و بهداشت شغلی" به مجلس شورای اسلامی 

حسینعلی امیری معاون پارلمانی رئیس جمهورگفت: با عنایت به ضرورت پیشگیری از حوادث ناشی از کار، مرتبط با کار یا در حین کار و تامین شرایط شغلی سالم و با هدف کاهش عوامل خطر زا در محیط کار این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد.

این مقاوله نامه در مورد اکثر بخش‌های فعالیت اقتصادی و همه کارگرانی که به کار اشتغال دارند اعمال می‌شود و از اهداف مهم این لایحه،  پیشگیری از آسیب به سلامتی و حوادث ناشی از کار، شناسایی مشکلات مهم در وضعیت ایمنی محیط کار و بهداشت شغلی و همچنین بازنگری در روش‌های موثر در کاهش عوامل خطرناک در محیط کار را می‌توان نام برد. 

گسترش سامانه‌هایی برای بررسی عوامل شیمیایی، فیزیکی و زیستی در مورد خطری که برای سلامت کارگران وجود دارد ایجاد خواهد شد و آموزش‌های لازم در زمینه ایمنی و بهداشت شغلی به کارگران داده می‌شود. 

ارسال لایحه "تصویب مقاوله نامه آمارهای کار ۱۹۸۵(۱۳۶۴) (شماره ۱۶۰)" به مجلس شورای اسلامی

حسینعلی امیری‌گفت: نظر به اهمیت گردآوری، داده آمایی و انتشار آمارهای مربوط به حوزه اشتغال در آسیب شناسی، برنامه ریزی، رفع معضلات و نهایتاً توسعه کیفیت اشتغال و در راستای گسترش همکاری های بین المللی در زمینه حقوق کار این لایحه تقدیم مجلس شورای اسلامی شد. 

هر عضوی که این مقاوله نامه را تصویب می‌کند، متعهد می‌شود به طور مرتب نسبت به گردآوری، داده آمایی و انتشار آمارهای بنیادی کار در موضوعات زیر اقدام نماید: جمعیت فعال اقتصادی، متوسط درآمد و ساعات کار، ساختار و توزیع دستمزد، هزینه کار، هزینه های خانوار، آسیب‌های شغلی، اختلاف‌های صنعتی.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: