به گزارش برنا،  هرچند که کادر درمان در لس آنجلس در اولویت دریافت واکسن هستند اما به زحمت ٢٠ تا ٤٠ درصد آنها واکسن زدند.

مسئولان بهداشتى در ایالت کالیفرنیا تاکید دارند در صورتى که تعداد زیادى از مردم واکسن نزنند این بیمارى قابل کنترل نخواهد بود.

علت امتناع اغلب کارکنان بیمارستان ها این است که تاکنون کرونا نگرفته اند و فکر مى کنند از این پس هم قادر خواهند بود از خود  محافظت کنند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: