به گزارش برنا، به گزارش روز سه شنبه رسانه های خبری، المشیشی تا تعیین وزیر کشور جدید، عهده دار این منصب خواهد بود.

علت برکناری وزیر کشور تونس اعلام نشده است

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: