به گزارش برنا، جنگنده میگ-۴۱ نسل ششم روسیه با کد PAK DP ساخته شده است و شرکت هواپیماسازی میگ و نیروی هوافضای روسیه به طور مشترک اولین پرواز آزمایشی این جنگنده مافوق صوت را انجام می دهند.  

این جنگنده نسل ششمی روسیه برای جایگزینی جنگنده نسل چهارمی میگ-۳۱ ساخته شده است که سرعت آن ۲.۳ برابر سرعت صوت است و نخستین پرواز آن در سال ۲۰۲۳ انجام خواهد گرفت.

میگ-۴۱ با سرعت ۴ یا ۵ برابر سرعت صوت پرواز خواهد کرد که ۶ هزار کیلومتر در ساعت خواهد بود و می تواند در فضا نیز بکار گرفته شود.  

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: