به گزارش برنا، سعید خطیب زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، قتل عام یازده تن از کارگران معدن در ایالت بلوچستان پاکستان توسط گروه تروریستی داعش را محکوم کرد.

او گفت: این اقدام جنایتکارانه،  یکبار دیگر ضرورت همکاری تمام کشورهای منطقه برای مبارزه با گروه های تکفیری و تروریستی را مورد تاکید قرار می دهد. 

خطیب زاده تصریح کرد: ضروری است کشورهای جهان اسلام با همکاری یکدیگر تمام مساعی خود را برای از بین بردن بسترهای فکری و تامین مالی این گروه های افراطی و تکفیری متمرکز کرده و از تداوم حمایت این گروه ها توسط کشورهای خاص، با هدف امحاء خشونت بر علیه انسان های بی گناه از مذاهب و ادیان مختلف، ممانعت بعمل آورند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: