به گزارش برنا، به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری استان گلستان، از بازگشت 470 هکتار از مراتع گنبد کاووس به منابع طبیعی پس از 50 سال خبر داد و اظهار کرد: مالک این اراضی با سند رسمی مدعی 500 هکتار از مراتع گنبد کاووس بود و رای دادگاه را نیز برای این اراضی گرفته بود.

رئیس کل دادگستری گلستان افزود: به علت اهمیت موضوع، پرونده در کمیسیون ماده 477 دادگستری گلستان بررسی و رای خلاف بین شرع تشخیص داده شد و برای اعلام نظر به دفتر رئیس قوه قضاییه فرستاده شد .

وی با بیان این که پس از موافقت رئیس قوه قضاییه پرونده به دیوان عالی کشور ارجاع شد، گفت: قضات شعبه اول دیوان عالی پس از بررسی پرونده و با استناد به  نقشه های هوایی قدیمی منطقه، فقط حدود  27 هکتار از این زمین ها را کشاورزی شناختند و مابقی را منابع ملی اعلام کردند .

هاشمیان با بیان اینکه رای دیوان عالی کشور قطعیست، گفت: با ابطال سند،  این مراتع پس از بیش از 50 سال دوباره به منابع طبیعی استان گلستان بازگشت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: