به گزارش برنا، به نقل از خانه ملت، سیدناصر موسوی لارگانی در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، موارد اعلام وصولی را به شرح زیر قرائت کرد:

- طرح مدیریت خدمات کشوری

- طرح سازمان نظام مددکاری اجتماعی جمهوری اسلامی ایران

- طرح اصلاحیه تبصره ماده 12 قانون شوراها

- طرح اصلاحیه بند خ ماده 33 قانون برنامه ششم توسعه

- طرح حمایت از خیرین

- طرح هدفمند کردن حمایت های معیشتی از طریق اصلاح ساز و کارهای شناسایی مشمولان حمایت

- طرح برقراری ارتباط نمایندگان با معاونین پارلمانی از طریق فضای مجازی

- طرح اصلاح قانون هوای پاک مصوب 25 تیر 94

- طرح تاسیس و نحوه اداره کتابخانه های عمومی کشور

- طرح اصلاح ماده 172 قانون مالیات های مستقیم

- طرح اصلاح آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی

- طرح استفساریه ماده 21 قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران

- لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل و نقل محصولات خطرناک، از طریق جاده ای DR

- لایحه اصلاح تبصره 6 الحاقی به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب سال 1380

- لایحه اصلاح تبصره 5 الحاقی به ماده واحده قانون سرباز قهرمان مصوب 1391

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: