به گزارش برنا، بیانیه پیشرفت قره باغ در چهار ماده تنظیم و روز دوشنبه در پایان مذاکرات ولادیمیر پوتین، الهام علی اف روسای جمهوری روسیه و آذربایجان و نیکول پاشینیان نخست وزیر ارمنستان در کاخ کرملین امضا شد.

در بند اول بیانیه آمده است: به منظور تحقق و اجرای بند نهم بیانیه مشترک روز ۹ نوامبر سال ۲۰۲۰ سران روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایجان در مورد رفع بسته بودن همه روابط اقتصادی و حمل و نقل در منطقه، پیشنهاد رییس جمهوری روسیه برای تشکیل گروه کاری تحت ریاست مشترک معاونان نخست وزیر ارمنستان، جمهوری آذربایجان و فدراسیون روسیه پذیرفته می شود.

بند دوم بیانیه یادشده افزود: گروه کاری مشترک تا روز ۳۰ ماه ژانویه سال ۲۰۲۱ (۱۱ بهمن ماه سال ۹۹)، نشست نخست را برگزار می کند که در آن فهرست رئوس های اصلی اقدام ها بر اساس بند ۹ بیانیه نهم ماه نوامبر سال ۲۰۲۰ سران سه کشور تعیین خواهد شد که برقراری ارتباط ریلی و جاده ای در اولویت قرار دارد و راستاهای دیگر برای توافق میان سه کشور مشخص خواهد شد.  

بند سوم بیانیه مشترک یادآورشد که به منظور اجرای راستاهای اصلی اقدام ها، سران گروه کاری مشترک، ترکیب زیرگروه های گروه کاری در این جهت ها را از بین مقام های دولتی مربوطه و سازمان های سه کشور تعیین خواهند کرد.

 در بند چهارم بیانیه مشترک روسیه ، آذربایجان و ارمنستان آمده است: گروه کاری تا روز اول ماه مارس سال ۲۰۲۱ (۱۱ اسفند ماه سال ۹۹)، فهرست و برنامه زمانی انجام اقدام های پیش بینی شده برای بازسازی و ساخت بخش های جدید زیرساخت های حمل و نقل لازم برای سازماندهی و تامین امنیت حمل و نقل بین المللی ازطریق جمهوری اذربایجان و ارمنستان را برای تایید به سطح عالی سه کشور روسیه، ارمنستان و جمهوری آذربایحان ارائه می کند. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: