به گزارش برنا، به نقل از وزارت دفاع جمهوری آذربایجان، در این دیدار مسایل توسعه همکاری جمهوری آذربایجان و پاکستان در حوزه های نظامی، نظامی وفنی، آموزش نظامی و نیز نیروهای هوایی دو  کشور و گسترش روابط در این زمینه ها مورد بررسی قرار گرفت .

 گسترش همکاری نیروهای هوایی جمهوری آذربایجان و پاکستان در دیدار مجاهد انور خان و " رامیز طاهراف " فرمنده نیروی هوایی جمهوری آذربایجان نیز بررسی شد .

طاهراف در این دیدار با ابراز رضایت  از آموزش خلبانان  نظامی جمهوری آذربایجان در آموزشگاه عالی نیروی هوایی پاکستان، گسترش همکاری نیروهای هوایی دو کشور از جمله روابط فیمابین در حوزه آموزش نظامی را برای افزایش مهارتهای رزمی ارتش جمهوری آذربایجان مهم عنوان کرد.

انور خان نیز با اشاره به اهمیت کمک های آموزشی هیات نیروی هوایی پاکستان به خدمه هلی کوپتر های نیروی هوایی جمهوری آذربایجان در مراکز آموزشی این  کشور، بر ضرورت گسترش فعالیت ها در این زمینه تاکید کرد.

در این دیدار همچنین مسایل برگزاری تمرینات مشترک نیروی هوایی جمهوری آذربایجان و پاکستان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: