به گزارش برنا شورای اروپا با صدور بیانیه ای ضمن ابراز نگرانی از غنی سازی ۲۰ درصدی اورانیوم توسط ایران، گفت که از دیپلماسی فشرده برای احیای برجام حمایت می کند و این مسائل ناشی از خروج یکجانبه آمریکاست.
این بیانیه بدون اشاره به تعلل اروپا در اجرای تعهدات خود در برجام می‌افزاید: تولید اورانیوم تا غنای ۲۰ درصد در فردو که از سوی آژانس بین المللی انرژی اتمی در ۴ ژانویه تائید شد، تحول جدی و مایه نگرانی عمیق است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: