به گزارش برنا، براساس این گزارش، نماینده سوال کننده از پاسخ های وزیر به صورت مشروط قانع شده و مهلت یک ماهه به ایشان در خصوص ساماندهی نیروی انسانی وزارت راه داد.

در ادامه رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به مهلت یک ماهه نماینده سوال کننده به وزیر مربوطه، گفت: وزیر باید در یک ماه آینده به این موضوع رسیدگی کرده و مشکل کارگران و کارمندان راهداری را حل کند و با هماهنگی کمیسیون اجتماعی طرحی برای حل این مشکل ارائه کند.

در این نشست، نایب رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در تشریح سوال علی بابائی کارنامی نماینده مردم ساری و میاندرود از وزیر راه و شهرسازی، گفت: سوال این نماینده در خصوص علت عدم برنامه ریزی مناسب در خصوص ساماندهی نیروی انسانی و بی توجهی به نیروهای قراردادی در مجموعه وزارت راه و شهرسازی است.

این نماینده مردم در مجلس یازدهم ادامه داد: در اجرای ماده (207) آیین‌نامه داخلی مجلس، سؤال فوق‌ در جلسه رسمی مورخ  19/5/1399 ‌کمیسیون با حضور 19 نفر از نمایندگان عضو کمیسیون، نماینده محترم سؤال‌کننده و وزیر محترم مطرح‌ و پس از استماع اظهارات طرفین و نظر به عدم اقناع نماینده سؤال کننده از پاسخ های ارائه شده  وزیر، کمیسیون قلمرو سؤال را ملی تشخیص داده  و مستند به بند (3) ماده (207) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، گزارش سؤال جهت اعلام وصول در اولین جلسه علنی ارسال می‌گردد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: