به گزارش برنا، مقام های ایتالیایی یک سالن با امنیت بالا و ظرفیت یک‌ هزار نفر و قفس هایی به عنوان جایگاه متهمان را برای برگزاری این جلسه محاکمه درنظر گرفته اند.  

به دلیل شیوع ویروس کرونا، در اولین جلسه استماع، بسیاری از متهمان از داخل زندان از طریق تماس ویدئویی به دادگاه وصل می شوند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: