به گزارش برنا، حمید ابوطالبى در توییتى نوشت:

درست می‌فرمایید؛

‌تحریمهایی که حاصل مذاکره نکردن در دوران جنابعالی است۸۰۲ تحریم است؛ 

و تحریم هایى که حاصل مخالفت با تداوم مذاکره، و دلواپسى است۷۵۱ تحریم؛

آیا هنوز زمان شروع مذاکره جهت رفع همین ۱۵۰۰ تحریمِ فلج کننده نرسیده است؟

آیا هنوز نباید نتیجه گرفت که اصلِ مذاکره وگفتگو تابو نیست؟!

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: