«احمد حکیمی پور»، فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی برنا در رابطه با عملکرد مجلس یازدهم گفت: عملکرد مجلس از سوی جامعه، مطبوعات، فعالین سیاسی، حقوقی و در کل حوزه جامعه مدنی همواره رصد می شود زیرا یکی از قوای مهم در هر ساختار حکومتی، قوه مقننه آن کشور است. مجلس یازدهم با شعارهایی سرکار آمد و بنا داشت متفاوت عمل کند اما تاکنون خروجی ملموسی از مجلس شاهد نبودیم و کماکان فضا احساسی، جنجالی و بیشتر حالت واکنشی دارد. 

او ادامه داد: انتظار می رفت مجلسی که کاملا یکدست شده و به عنوان مجلس انقلابی قوه مقننه را در اختیار گرفته است از برنامه هایش صحبت می کرد و چند هدف را پیدا و آنها را ارزیابی می کرد اما مجلس یازدهمی ها تاکنون برنامه ای از خود ارایه نداده اند. مهمترین وظیفه مجلس قانونگذاری است، ابزار آن هم تحقیق تفحص، سوال، استیضاح و دیوان محاسبات است. اخبار مجلس را که تعقیب می کنم به نوعی مجلس دچار شتاب زدگی، روزمرگی و رفتارهای واکنشی شده است. مجلس باید بداند که این چهارساله ها دیر و یا زود تمام می شود و باید از کارنامه خود دفاع کند. به عنوان یک ایرانی و یک فعال سیاسی که با این مجلس اختلاف نظر دارم، ته دلم خوشحال نمی‌شوم که مجلس، ناموفق باشد. در قانونگذاری باید گره ها باز شود نه گره روی گره بیاید و بهترین کار تنقیح قوانین است؛ ما دچار تورم قانون هستیم. 

حکیمی پور مطرح کرد: تورم قانون و انباشتگی قوانین، مجریان قانون و مردم را دچار سردرگمی می کند و فرصت ها از دست می رود و امور کشور از حالت روانی، خارج می‌شود. قانون برای روان کردن امور مردم و کشور است. در بسیاری از موارد قوانین ما متورم است مثلا قانون شوراها. دوره پنجم شوراهاست اما ده بار این قانون پس از انقلاب اصلاح شده است این یعنی چه؟ هر دوره ای هر مجلسی آمد این قانون را دست می‌زند و به جای اینکه خوب تر شود بدتر موضوع را کنگ می کنند. 

فعال سیاسی اصلاح طلب در پایان بیان کرد: موافق هستم یک جنبش در کشور راه بیفتد مثل قانون زدایی، قوانین زاید را کنار بگذارند و کارها شفاف شود قانون روی قانون، تبصره روی تبصره. مجلس نماینده مردم است حالا با هر تعداد و رایی و درصدی که شکل گرفته اصل این است که حقوق مردم را نمایندگی کند. می طلبد کمی گشایش ایجاد کنند نه انکه فضا محدودتر شود. امیدواریم مجلس یک درنگی کند که برای این چهارسال که شش ماه آن رفته، ببینند چه اهدافی در سر دارد. این مجلس نمی تواند بگوید که نگذاشتند کار کنیم زیرا یکدست یکدست است. تا به حال این میزان مجلس یکدست نداشتیم. 4

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: