به گزارش برنا، پرایس عضو شوراى امنیت ملى در دولت اوباما بود و یازده سال در رده هاى بالاى سیا فعالیت داشت.

او در سال ٢٠١٧ در استعفاى که بازتاب زیادى داشت اعلام کرد حاضر نیست بیش از این در دولت ترامپ کار کند و از سیا بازنشسته شد.

او در این سه سال فعالیت هاى دانشگاهى داشت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: