به گزارش برنا، کاظم غریب آبادی روز چهارشنبه در گفت وگو با خبرنگاران گفت: این سفر به درخواست مدیرکل آژانس و به منظور گفتگوهای فنی با سازمان انرژی اتمی ایران درخصوص چگونگی اجرای مفاد نامه ۲۷ بهمن ماه ایران به آژانس و ماده ۶ قانون اقدام راهبردی مجلس شورای اسلامی و نحوه ادامه همکاری های دو طرف در چارچوب ترتیبات و تحولات جدید، انجام می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: