به گزارش خبرنگار برنا، حسین راغفر اقتصاددان در جریان برگزاری نوزدهمین کنگره حزب مردم سالاری گفت: ریشه مشکلات کنونی ربطی به مشکلات خارجی ندارد؛ طی سه دهه‌ی پس از جنگ، همواره حقوق مردم به طور قانونی نقض شده است. بحران‌های امروز کشور نتیجه تغییر نگرشی است که بعد از جنگ ایجاد شد و ربطی به مشکلات خارجی ندارد و عمده مشکلات در اثر مشکلات داخلی و نتیجه بعضی اختصاصی‌سازی‌ها است.

او اضافه کرد: دولت اکنون با واگذاری‌های نادرست تضعیف شده است. طی این سال‌ها اموال مردم چپاول شده و اسم آن را مردمی کردن اقتصاد گذاشتند، برخی معادن و صنایع بزرگ را بعد از جنگ به دوستانشان هدیه کردند و معلوم است که دولت ضعیف شده و بحران شکل می‌گیرد. دولت آنقدر ضعیف شده که قادر به تصمیم گیری درست نیست و دست دولت در جیب کسانی است که در اثر تغییرات بعد از جنگ فربه شدند.

راغفر یادآور شد: انعکاس دغدغه‌های مردم برای حل مشکلات کشور، امری ضروری است. به منظور مواجهه با این دگرگونی‌ها باید سازوکار قانونی برای انعکاس نگرانی‌ها توسط مردم تعبیه کنیم. 

او در پایان گفت: آمارهای رسمی می‌گوید ۱۵ درصد از افرادی که در سن آموزش قرار دارند، بی‌سواد مطلق هستند؛ در این شرایط کسانی که قدرت و ثروت را متراکم کرده‌اند، نمی‌خواهند قیمت‌ها پایین بیاید که این مسایل تنها بخشی از مشکلات داخلی است. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: