به گزارش برنا، سایکو هاشیموتو مدال المپیک در اسکیت سرعتى را دارد و در مقایسه با نامزدهاى ٨٠ ساله ریاست المپیک جوان محسوب مى شود.

هاشیموتو جانشین یوشیرو مورى شد که به دلیل اظهارنظر زن ستیزانه ناگزیر از کناره گیرى شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: