به گزارش برنا، به نقل از خبرگزاری آناتولی ترکیه، "حازم قاسم" گفت: ما می گوییم که کل تشکیلات صهیونیستی به سربازان در اسارت خود نخواهند رسید مگر از طریق یک معامله واقعی و از طریق مذاکرات غیرمستقیم.

سخنگوی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین افزود: تجربیات اخیر توانایی مقاومت در تحمیل اراده خود را تأیید می کند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: