به گزارش برنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، کوه مراپی اندونزی در جزیره جاوه که فعالترین آتشفشان این کشور به حساب می آید دوباره فعال شده و روز جمعه هفت بار گدازه های آتش از این کوه به بیرون فوران شده و گدازه ها تا ۷۰۰ متر به سمت جنوب غربی پرتاب شده اند. 

به ساکنان اطراف کوه مراپی گفته شده که از این منطقه در شعاع پنج کیلومتری فاصله بگیرند و در مورد گدازه و همچنین مواد آتشفشانی موجود در هوا به آنها هشدار داده شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: