به گزارش برنا، دیپلمات ها مدعی شدند: آژانس در دو سایت ایرانی که پس از ماهها مخالفت ایران، مورد بازرسی قرار گرفت، ذرات اورانیوم پیدا کرده است و  قصد دارد تهران را به دلیل کوتاهی در ارائه توضیحات سرزنش کند. 

این رویداد احتمالاً تلاش های ایالات متحده برای احیای دیپلماسی هسته ای را پیچیده خواهد کرد. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: