به گزارش برنا، به نقل از رسانه های لبنانی، بر اساس این تصمیم، قاضی «طارق البیطار» جانشینن «فادی صوان» شد که روز پنجشنبه دادگاهی در لبنان وی را از این پرونده کنار گذاشت.

شورای عالی قضایی لبنان به ریاست سهیل عبود، با انتخاب البیطار موافقت کرده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: