کوروش احمدی»، دیپلمات اسبق ایران در سازمان ملل متحد در دفتر نیویورک و ژنو، در خصوص اتفاقات اخیر در رابطه با برجام در پاسخ به سوال خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا گفت: اینکه آمریکا می گوید ایران به برجام برگردد اشاره به بازگشت ایران به تعهدات خود مطابق برجام دارد. ایران ذیل برجام یکسری تعهدات دارد و چون آمریکا از برجام خارج شد و منافع اقتصادی که قرار بوده از ناحیه برجام نصیب ایران بشود در واقع نشده و متوقف شده، اروپایی ها هم نتوانستند به سهم خود مانع اعمال تحریم های مجدد علیه ایران شوند، در نتیجه ایران تصمیم گرفت که به تعهدات خود عمل نکند و به صورت گام به گام از تعهدات عقب نشست.

او افزود: حالا ایران به تعهدات خود به این دلیل و با این توضیح که اقداماتش جنبه جبرانی دارد و با بند 36 برجام هم انطباق دارد، در نتیجه عمل به بخش عمده تعهداتش را متوقف کرده است. آمریکا به این دلیل می گوید که ایران به برجام برگردد یعنی این تعهدات را که ذیل برجام دارد عملی کند. 

احمدی در رابطه با طلب خسارت از سوی ایران گفت: به دلایل حقوقی و سیاسی می توانیم مطالبه خسارت کنیم زیرا توافقی بین یک جمعی حاصل شده  و قطعنامه شورای امنیت هم آن را تایید کرده و خواستار اجرای این توافق شده و وقتی که یک طرف به تعهدات خود عمل نمی کند در حالی که طرف دیگر مشغول به عمل به تعهداتش بوده، در چنین حالتی قانونا و به لحاظ سیاسی ایران محق هست به اینکه مطالبه خسارت کند.

او افزود: ولی اینها در معادله توازن قوا هم باید دیده شود. باید دید که ما چه فشاری می توانیم بیاوریم برای اینکه آمریکا بپذیرد که خسارت پرداخت کند و ما چقدر می توانیم این شرط را در خدمت پیشرفت قطعی و نهایی به سمت برگشت همه طرف ها به برجام و اجرای تعهدات ذیل برجام قرار دهیم و  این شرط چقدر می تواند عملی باشد. 

این دیپلمات سابق کشورمان در خصوص بیانات مقام رهبری در خصوص رفع کامل تحریم ها خاطرنشان کرد: این شرطی هست که از قبل داشتیم، ایشان در گذشته هم گفته بودند و تکرار کردند، منطقی و معقول است یعنی آمریکا بوده که تخلف کرده و توافق را نقض کرده و از توافق خارج شده و یک بار هم در گذشته در 1394 ایران پذیرفت که گام اول را بردارد و تعهدات خود را که پذیرفته شده بود در برجام عملی کند و اجرای عملی شدن این تعهدات راستی آزمایی شود.

او اضافه کرد: در آن زمان بعد از اینکه دبیر کل آژانس بیانیه ای منتشر کرد که عمل ایران به تعهدات خود راستی آزمایی شده و انجام شده است آمریکا به تعهدات خود عمل کرد یعنی تحریم ها را تعلیق کرد. این بار برای بار دوم نه منصفانه است و نه به لحاظ حقوقی قابل قبول است نه به لحاظ سیاسی قابل درک است که برغم نقض عهد توسط آمریکا ایران دوباره گام اول برای حل مشکل را بردارد. بلکه به عکس عقلانی و قانونی است که گام اول را آمریکا بردارد. باید ببینیم در عمل کار به چه صورت پیش می رود. 6

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: