به گزارش برنا، رهبر حزب چپ اسپانیا با ملحق شدن به رهبران احزاب فرانسوی و ایتالیایی، خواستار خروج این کشور از اتحادیه اروپا شد؛ پدیده ای که بعد از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، به نظر می رسد درحال رواج یافتن است و در اسپانیا، واژه ای به نام "اسپگزیت" رایج شده است.

لوئیز کارلو نوگوس رهبر حزب «سوموس ایسپانا» با ملحق شدن به رهبران "فریگزیت"(خروج فرانسه از اتحادیه اروپا) و "ایتالگزیت" (خروج ایتالیا از اتحادیه اروپا) و نمایندگان سابق حزب برگزیت به کمپین قاره ای برای خروج از اتحادیه اروپا پیوسته است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: