به گزارش برنا،از تلویزیون ژاپن، نیروی دریایی دفاع از خود ژاپن روز یکشنبه در بیانیه ای افزود: کشتی تدارکاتی هامانای ژاپن، ناوشکن کرتیس ویلبر آمریکا و ناوچه پریریال فرانسه روز جمعه به طور سه جانبه انتقال ملزومات از کشتی به کشتی در دریا را تمرین کرده اند.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: