به گزارش خبرنگار سیاسی برنا، «محمد باقر قالیباف» رئیس مجلس در رابطه با "جلسات سه شیفت مجلس در بررسی بودجه 1400" گفت: برخی از نمایندگان نکاتی را در مورد 48 ساعت فرصت ارائه پیشنهاد برای اصلاح بودجه پس از بارگزاری گزارش کمیسیون تلفیق، مطرح کردند در همین راستا هیئت رئیسه تصمیم گرفت بعد از ظهر جلسه برگزار نشود تا نمایندگان پیشنهاد های خود را ثبت کنند. جلسه بعدی مجلس برای بررسی بودجه 1400 صبح دوشنبه فردا چهارم اسفند ماه برگزار میشود. 

او همچنین در تذکری به نمایندگان مطرح کرد: با توجه به اینکه در جریان بررسی بودجه به صورت سه شیفت در صحن هستیم برای پیشگیری از کرونا و به حداقل رسیدن آسیب پذیری دوستان در تردد در شهرستان و حضور در صحن  دقت لازم را داشته باشند. 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: