به گزارش برنا، «رحمت الله اندر»، سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان، گفت: توافقنامه صلح آمریکا با طالبان تاثیری در روند برقراری صلح در کشور نداشته است. در زمان  امضای این سند با دولت افغانستان مشورت نشده است.

او افزود: توافقنامه صلح آمریکا و طالبان در روند برقراری صلح در افغانستان تاثیری نداشت و نتوانست به جنگ و خونریزی در کشور پایان دهد. وجود برخی عبارات در این سند از جمله کاهش خشونت رضایت از ادامه جنگ در افغانستان را نشان می دهد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: