«حسین کاشفی»، فعال سیاسی اصلاح طلب، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در رابطه نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان و کارآمدی سازوکار آن عنوان کرد: خوشبختانه نهاد اجماع ساز فعالیت خود را در زمینه انتخابات شروع کرده است. ائتلاف یکی از کارهای مهمی است که احزاب اصلاح طلب باید انجام بدهند و در زمینه انتخابات طبیعی است که وقتی هماهنگی وجود داشته باشد که وجود دارد، هم در رفع مسائل و مشکلات و چرایی اینکه چرا به اینجا رسیده ایم و چگونگی رفع مشکل که چه باید کرد موثر خواهد بود.

او افزود: همراهی و هماهنگی در زمینه کارشناسی و بررسی مسائل و مشکلات موجود اهمیت دارد. امروز رسیدن نامزدها به انتخابات یک مساله است و مهمتر از همه داشتن برنامه و توجه به مسائل و مشکلات است.

او در مقایسه شورای عالی با نهاد اجماع ساز تصریح کرد: با توجه به تجربه ای که از شورای عالی سیاست گذاری به عمل آمد اکثرا همه احزاب و افراد می توانند از این طریق استفاده و نکات مثبت را بیشتر تقویت کنند. اگر قبلا به صورت مسئول و رییس و حالت انتصابی بوده امروز بیشتر انتخابی است و یک حرکت به جلو است.

کاشفی تاکید کرد: وقتی می گوییم باید به دموکراسی برسیم و برای اداره کشور مردم باید نقش داشته باشند. باید حالت دموکراسی برقرار باشد که الحمدالله در نهاد اجماع ساز صورت گرفته است و بعد در ارتباط با کاندیداها هم به همین شکل خواهد بود. هیات رییسه نهاد اجماع ساز بر اساس انتخابات تعیین شد و به رای اکثریت احترام گذاشتند و برای کار بعدی که برنامه و نامزد است جمع بندی نهایی براساس معیارهای نهاد اجماع ساز خواهد بود و همه باید از کسی که رای بیشتری می آورد، تبعیت کنند.

او در رابطه با کاندیدای نهایی حزب اتحاد ملت برای معرفی به نهاد اجماع ساز اصلاح طلبان اضافه کرد: اینکه کاندیدای نهایی چه کسی باشد مشخص نیست. در حزب ما شکوری راد مطرح است که با توجه به بیماری او شخص دیگری مطرح خواهد شد و روی افراد دیگری کار می شود و به موقع به نهاد اجماع ساز معرفی خواهند شد.

عضو حزب اتحاد ملت با تاکید بر اینکه احتمال دارد کاندیدای نهایی یک زن باشد، گفت: رجل سیاسی باید تعیین تکلیف شود نباید برخورد جنسیتی و مردانه داشته باشیم. من شخصا موافق هستم. خانم های توانمند در کشور مطرح هستند و منظور از رجل سیاسی، مردان نیست و باید خانم ها هم مطرح شوند و این باب باز شود. خانم ها نه تنها چیزی از مردان کمتر ندارند بلکه بسیار فعالانه و مسئولانه تر رفتار کرده اند. باید در این زمینه تکلیف روشن شود. ما هنوز به مصداقی نرسیده ایم ولی نگاهمان بر فراهم کردن این بستر و استفاده از بانوان است. 6

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: