به گزارش برنا، ژان ایو لودریان با رافائل گروسی در مورد اقدامات دیپلماتیک فرانسه و شرکای این کشور در راه حلی برای بازگشت تهران و واشنگتن به تعهدات خود تحت برجام گفت وگو کردند.

لودریان  در گفت وگو با گروسی از اقدام بی طرفانه و حرفه ای آژانس تقدیر و  نسبت به توقف اجرای پروتکل الحاقی توسط ایران ابراز نگرانی شدید کرده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: