به گزارش برنا، در این بیانیه آمده که در این دیدار چالش های پیش روی بشریت در عصر کنونی و نقش ایمان به خدا و رسالت ها و پایبندی به ارزش های والای اخلاقی جهت غلبه بر این چالش ها بررسی شد.

این بیانیه افزوده که آیت الله سیستانی در این دیدار به رنج های بسیاری انسان ها در سرزمین های گوناگون و ظلم و سرکوب و فقر و سرکوب دینی و فکری و محرومیت از آزادی های اصلی و نبود عدالت اجتماعی به خصوص در منطقه ما که دچار جنگ و خشونت و تحریم های اقتصادی و آوارگی های اجباری است به خصوص در سرزمین فلسطین پرداخته است.

  آیت الله سیستانی در این دیدار به مساله فلسطین بطور ویژه و مبسوط (بیشتر از سایر موضوعات) سخن گفته است.

مرجعیت عالی شیعه در عراق همچنین در مورد بی عدالتی ، ستم ، فقر ، آزار و شکنجه و محاصره اقتصادی که بسیاری از مردم در کشورهای مختلف از آن رنج می برند صحبت کرده اند.​

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: