محسن کوهکن، فعال سیاسی اصولگرا، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری برنا در خصوص ویژگی های رئیس جمهور آینده اظهار کرد: ما در شرایطی هستیم که فردی که در راس امور مدیریتی برای ریاست جمهوری قرار می گیرد باید یک انسان فهیم و در تعامل با قوا باشد. در خصوص افرادی که درست یا نادرست اسم آنها به عنوان کاندیدا مطرح است معتقد هستم به جای اینکه در ابتدای امر به سراغ گزینه برویم و در مورد اشخاص بحث را شروع کنیم، باید به سراغ معیار محوری برویم.

او افزود: در خصوص معیارها سوال شود و بعد مجموعه ای از معیارها را که حاصل جمع آن می تواند یک دولت قبراق و تازه کار را به دنبال داشته باشد، را پیدا کنیم که نمره این مجموعه به خواسته ها درباره رئیس جمهور آینده نزدیک باشد.

کوهکن ادامه داد: هر اقدامی که در انتخابات ریاست جمهوری به حضور بیشتر مردم کمک کند و یک اقدام مشروع و قانونی باشد، باید از آن استفاده کرد. مقام معظم رهبری یک انتخابات پرشور در جهت انتخاب گزینه خوب می خواهند.

او عنوان کرد: این موضوع اگر تحقق پیدا کند منافع آن برای خود مردم است بنابراین نه تنها ایران بلکه در بسیاری از کشورهای دنیا رقابت، رقابت احزاب است رقابت بر اساس دیدگاه های مختلف بوده و هیچ منعی ندارد. معتقد هستم باید کار تشکیلاتی کرد تا تنور انتخاباتی داغ تر شود. 6

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: