به گزارش برنا، حجت الاسلام رئیسى در بدو ورود به لرستان گفت: در این سفر مایل بودیم خدمت مردم عزیز باشیم و اجتماعات مردمى را چه در مرکز استان و چه در شهرستان‌ها داشته باشیم ولی شرایط کرونایى اجازه نمى دهد.

او افزود: ٢٢ نفر از همکاران چندى قبل به تمام نقاط استان لرستان سفر کردند و وضعیت و شرایط همکاران، سازمان هاى ادارى و دادگسترى را مورد بررسى قرار دادند و گزارشات آن‌ها نیز آماده شده است که در شوراى قضایى استان گزارشات را بررسى و تصمیمات لازم در راستاى رفع مشکلات را اتخاذ می کنیم. آن بخش هایى را که در استان مى توان تصمیم گرفت، تصمیم مى گیریم و بخش هایى که در مرکز باید دنبال شود را نیز دنبال خواهیم کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: