به گزارش برنا، آغاز نهمین نشست کنفرانس بین المللی « قلب آسیا» با سخنان امامعلی رحمان، رئیس جمهور تاجیکستان و اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان - در حال برگزاری است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: