به گزارش برنا، مورا در توئیتی نوشت: نشست امروز مثبت بود و ما (دوباره) هفته آینده در وین تشکیل جلسه خواهیم داد.

وی از «فرصت کلیدی» برای بازگشت برجام به مسیر اصلی گفت و افزود که در این زمینه کارهای زیادی پیش رو قرار دارد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: