به گزارش برنا؛ حکیم امروز چهارشنبه در چهارمین نشست سالانه مجمع عمومی جریان حکمت ملی عراق با یادآوری شرایط سرنوشت‌سازی که کشور در آن به سر می‌برد، به چالش‌های پشت سر و پیش روی عراق اشاره و بر اهمیت تصمیم‌گیری قطعی بر دوراهی ثبات و بی‌ثباتی تأکید کرد.

بر اساس یادداشت دفتر جریان حکمت ملی عراق که برای دفتر ایرنا در بغداد ارسال شده است؛ وی اشغالگری‌ بر اساس قطعنامه های خارجی و فتنه جنگ فرقه‌ای و داخلی را چالش‌هایی عنوان کرد که عراق آنها را پشت سر گذاشت.

حکیم با بیان اینکه با رهنمودهای مرجعیت دینی و عقلای قوم فتنه ها خاموش شد، گفت: چالش تروریسم و بر هم زدن ثبات منطقه از راه بی‌ثبات کردن عراق و نیز تجزیه و فروپاشی نظام سیاسی و بازگشت به استبداد دیگر چالش هایی بود که مردم آنها را پشت سر گذاشتند.

از نگاه رهبر جریان حکمت ملی عراق؛ عمده ترین چالش‌ پیش روی کشور حفاظت از دستاوردهای موجود با تکمیل حاکمیت سرزمینی عراق از راه خروج نیروهای نظامی خارجی است.

به اعتقاد وی، عراق می تواند با در نظر گرفتن سه شعار و "نه" به حضور نیروهای نظامی خارجی، پایگاه‌های نظامی خارجی و دخالت در امور داخلی کشور چالش های پیش رو را برطرف کند. 

رهبر جریان حکمت ملی عراق تأکید کرد که جهان چالش‌های بزرگی را تجربه می‌کند و اولویت‌های کشورها در قبال عراق و منطقه با گذشته متفاوت شده است از دیگر سو عراق با نقش‌هایی که برای نزدیک‌ کردن دیدگاه‌ها در منطقه و جهان بر عهده گرفته است؛ به رغم کمبود امکانات و نبود نیروهای اثرگذاری که این نقش مهم را  برعهده بگیرند، در حال پیشتاز شدن در دنیا است.

حکیم تصریح کرد که جریان حکمت ملی عراق برای همه این چالش‌ها راه حل و پروژه مطرح کرده و خواستار توافق بر سر قرارداد اجتماعی جدیدی شده که به قرارداد سیاسی تازه‌ و قابل قبول عمومی بینجامد تا بتوان از تنوع اجتماعی برای گسترش روابط خارجی عراق بهره برداری بهتری کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: