به گزارش برنا، حسام الدین آشنا، مشاور رئیس جمهور، در توئیتی نوشت:

با لزوم توجه به جنبه‌های نمادین مذاکرات موافقم.

اما چه باید گفت در مورد دلواپسانی که فریب بازی‌های نمادین آمریکایی‌ها را خوردند و بر طبل توخالی بتن ریزی کوبیدند؟

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: