به گزارش برنا، رسانه های لبنانی، وهبه روز دوشنبه با اشاره به دیدارش با وزیرخارجه مجارستان گفت: در این دیدار، وضعیت و مشکلات اقتصادی، سیاسی و مالی لبنان و نیز مشکلات دانشجویان لبنانی در خارج را بررسی کردیم.

وزیر خارجه لبنان افزود: از مجارستان به خاطر حمایتش از لبنان در نهادهای اتحادیه اروپا تشکر می کنیم.

سیارتو وزیر خارجه مجارستان نیز امنیت منطقه را برای کشورش و اروپا مهم برشمرد و گفت: امنیت خاورمیانه برای مجارستان و کل اروپا بسیار مهم است.

وی افزود: ما می دانیم که امنیت و ثبات در خاورمیانه بدون ثبات لبنان امکان پذیر نیست. ما تشکیل دولت  را امری داخلی می دانیم که همه احزاب لبنانی باید بدون دخالت خارجی در باره آن توافق کنند.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: