به گزارش برنا، برنامه تبلیغات رادیویی و تلویزیونی سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی به شرح زیر است:

تلویزیون:


-جمعه ٧ خرداد ساعت 19:15 از شبکه یک

-شنبه ١۵ خرداد ساعت 20:30 از شبکه دو

-شنبه ١۵ خرداد ساعت 22:45 از شبکه دو

-یکشنبه ١۶ خرداد ساعت 01:00 بامداد از شبکه جام جم

-دوشنبه ١٠ خرداد ساعت 20 از شبکه یک

-یکشنبه ٢٣ خرداد ساعت 17 از شبکه چهار

-دوشنبه ٢۴ خرداد ساعت 18 از شبکه سه

*دوشنبه 17 خرداد، مناظره اول

-چهارشنبه ٢۶ خرداد ساعت 20:30 از شبکه دو

-چهارشنبه ٢۶ خرداد ساعت 22:45 از شبکه دو

-یکشنبه ١۶ خرداد ساعت 01:00 بامداد از شبکه جام جم

*جمعه 21 خرداد، مناظره دوم

-سه‌شنبه ١٨ خرداد ساعت 20 از شبکه یک

-جمعه ١۴ خرداد ساعت 21:30 از شبکه خبر

*سه شنبه 25 خرداد، مناظره سوم

-۵شنبه ٢٠ خرداد ساعت 19 شبکه پنج

 

رادیو:


-سه‌شنبه ١٨ خرداد ساعت 19 از رادیو جوان

-چهارشنبه ١٩ خرداد ساعت 10:00 صبح از رادیو جوان

-شنبه ١۵ خرداد ساعت 22:45 از رادیو ایران

-۵شنبه ٢٠ خرداد ساعت 17 از رادیو فرهنگ

-جمعه ٢١ خرداد ساعت 07:00 صبح از رادیو فرهنگ

-یکشنبه ٩ خرداد ساعت 18 از رادیو ایران

-دوشنبه ١٠ خرداد ساعت 07:10 صبح از رادیو ایران

-سه‌شنبه ١١ خرداد ساعت 09:00 صبح از رادیو اقتصاد

-چهارشنبه ١٢ خرداد ساعت 16 از رادیو اقتصاد

-چهارشنبه ٢۶ خرداد ساعت 22:45 از رادیو ایران

*پنجشنبه 20 خرداد، ساعت 09:00 صبح مناظره اول نمایندگان کاندیداها از رادیو اقتصاد

*شنبه 21 خرداد ساعت 09:00 صبح مناظره دوم نمایندگان کاندیداها از رادیو اقتصاد

*دوشنبه 24 خرداد ساعت 09:00 صبح مناظره سوم نمایندگان کاندیداها از رادیو اقتصاد

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: