به گزارش برنا، خدا را شاهد و ناظر می‌گیرم که در تک‌تک روزهای این ایام در تمام گفته‌ها، نوشته‌ها، قدم‌ها و نشست و برخاست‌هایم سعی‌ام بر این بوده که اولاً رضای پروردگار قادر متعال و ثانیاً رعایت مصالح مُلک و ملت در نظرم باشد و جز در این مسیر قدم بر ندارم، هر چند ملامت ملامت‌گران و سرزنش سرزنش‌گران خلاف آن را طلب نماید.

یکسال از عهد و پیمانی که با خدا و شما مردم عزیز بسته بودم، گذشت؛ عهدی که هر روز از آن می‌گذرد سنگینی آن را بیش از گذشته بر دوش خود احساس می‌کنم.
خدا را شاهد و ناظر می‌گیرم که در تک‌تک روزهای این ایام در تمام گفته‌ها، نوشته‌ها، قدم‌ها و نشست و برخاست‌هایم سعی‌ام بر این بوده که اولاً رضای پروردگار قادر متعال و ثانیاً رعایت مصالح مُلک و ملت در نظرم باشد و جز در این مسیر قدم بر ندارم، هر چند ملامت ملامت‌گران و سرزنش سرزنش‌گران خلاف آن را طلب نماید.

به جان و سر که نگردانم از وصال تو روی                       و گر هزار ملامت رسد به جان و سرم

در این یکسال که با شما مردمِ بزرگ بسر شد در کنار آموختن از شما، تلاش کردم زبانِ گویای دردها و رنج‌ها و مطالبات‌تان باشم و این سیاهه‌ای که در پیش روی شماست، گزارشی است از اقداماتی که برای اجرای آنها با ملت عزیز ایران پیمان بسته بودم. هنوز راه‌های نرفته و کارهای انجام نشده بسیارند که وصول بدان‌ها جز با همراهی شما میسر نخواهد شد.
در این مدت علاوه بر نگاه جزئی به مسائل جامعه، تلاش نمودم تا با دیدی کلان‌نگر، مصالح و مسائل ملی را وجهه همت خود قرار دهم که سفرهای متعدد به گوشه و کنار کشور و پیگیری معضلاتی نظیر واگذاری پرمسئله‌ی شرکت کشت و صنعت هفت‌تپه یا آب آشامیدنی مردم صبور سیستان و بلوچستان موید این موضوع است.
حساسیت بر بیت‌المال و گرفتن گریبانِ مدیرانِ متجاوز به حقوق مردم و ضایع‌کنندگان سرمایه‌های ملی از طریق ثبت شکایت در کمیسیون اصل نود، طرح سوال و تذکر به وزراء و درخواست تحقیق و تفحص از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرائی از جمله اقداماتی بوده که در راستای ایفای وظیفه نمایندگیِ شما مردم از آنها بهره جسته‌ام.
معتقدم از مهمترین و اصلی‌ترین شوون نمایندگی مجلس شورای اسلامی، ارائه گزارش منظم 
 به مردم است تا پیوسته در جریان جزئیات امور قرار گیرند و چیزی از نظر آنها پنهان نماند. گزارشی که در ادامه تقدیم شما می‌گردد از این منظر قابل ارزیابی است و بی‌شک نقطه‌نظرات و دیدگاه‌ها و انتقادات شما همچون گذشته، چراغ راه آینده این حرکت بوده و هیچگاه از آن بی‌نیاز نخواهم بود.

گوش بگشای که بلبل به فغان می‌گوید                   خواجه تقصیر مفرما گل توفیق ببوی

 

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: