به گزارش برنا، امیرحسین قاضی زاده هاشمی، کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری، در گفت و گویی اظهار کرد: یک شیب تورم و یک بحث نوسانات تورمی داریم. در گام نخست دنبال کاهش نواسانات تورمی هستیم.

کاندیدا انتخابات ریاست جمهوری عنوان کرد: برنامه ریزی که دوستان در بخش نوسانات تورمی کردند، برای دو سال آینده است و همزمان کاهش شیب تورم هم داریم اما رساندن به ثبات و تک رقمی کردن نرخ تورم  و زیر پنج درصد رساندن آن تا ۱۴۰۴ اتفاق می فتد.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: