به گزارش برنا، توضیح روابط عمومی معاونت حقوقی رئیس جمهور در خصوص اظهارات سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی به شرح زیر است:

در روز دوشنبه مورخ 17خرداد 1400 خبرگزاری مجلس شورای اسلامی(خانه ملت) ، به نقل از آقای حسن نوروزی سخنگوی محترم کمیسیون حقوقی قضایی مجلس شورای اسلامی خبری در خروجی خبرگزاری خانه ملت مبنی بر این که «متاٌسفانه ما در کمیسیون قضایی یک بار معاون حقوقی رئیس جمهور را ندیدیم» منتشر نمودند.

 لازم به توضیح است که نمایندگان معاونت حقوقی رئیس جمهور در مجلس یازدهم برای بررسی لوایح و یا طرح‌های مطرح در کمیسیون به صورت مستمر و منظم و با توجه به دعوتنامه‌های ارسال شده ، به صورت فعال و با تقسیم کار براساس تخصص حقوقی به منظور ارائه نقطه نظرات کارشناسانه در جلسه‌های کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی شرکت کرده اند که مستندات مربوط به حضور مستمر نمایندگان این معاونت در جلسه‌های کمیسیون مذکور در معاونت حقوقی رئیس جمهور موجود است.

قاعدتاً حضور معاون محترم حقوقی رئیس جمهور در جلسه‌های کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با توجه به جلسات دیگر معاونت حقوقی به ویژه تداخل با جلسات دولت یا کمیسیون های دولت باید با هماهنگی‌های پیشین صورت می‌گرفت که این اقدام از سوی کمیسیون محترم انجام نگردیده است.

بدیهی است که، معاون محترم حقوقی رئیس جمهور با توجه به این که لوایح مهمی از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور، از جمله لایحه شفافیت، لایحه نحوه مدیریت تعارض منافع در انجام وظایف قانونی و ارائه خدمات عمومی، لایحه اصلاح موادی از قانون تجارت در زمینه ورشکستگی، لایحه الحاق یک تبصره به اسناد مربوط به رقبات وقفی، تهیه و تدوین و به مجلس محترم شورای اسلامی ارسال شده است، در صورت قرار گرفتن در دستور کار کمیسیون در جلسه مربوط حضور می یابند.

ضمناً؛ این معاونت آمادگی خود را جهت حضور در مجلس شورای اسلامی با هماهنگی قبلی و همچنین جهت دعوت از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی جهت تبادل نظر اعلام می کند.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: