به گزارش برنا از شینهوا، «تیان یو لونگ» روز شنبه افزود: همچنین در چین تا کنون یک میلیارد و ۴۰۰ میلیون دز واکسن کرونا تزریق شده است.

او همچنین اعلام کرد: تا کنون چین ۵۷۰ میلیون دز واکسن به دیگر کشورها عرضه کرده و میزان تولید و عرصه چین در این زمینه به طور مستمر و سریع افزایش یافته است و به طور مطلوب پاسخگوی تقاضای داخلی بوده و به مبارزه جهانی با همه گیری کرونا کمک کرده است.

این مقام چینی در بخشی دیگر از سخنان خود همچنین اظهار داشت: وزارت صنایع و فناوری اطلاعات چین در اقدام بعدی ضمن همکاری با نهادهای دیگر در راهنمایی و تضمین امنیت تولید واکسن و با در نظر گرفتن تقاضای داخلی و خارجی به گسترش همکاری بین المللی در تولید واکسن پرداخته و خدمات جامع برای مبارزه جهانی با همه گیری کرونا ارایه خواهد داد.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: